Izrada dokumentacije i upis u Registar privrednih subjekata APR


• Osnivanje preduzeća (izrada osnivačkog akta)
• Sve vrste promena u preduzeću
• Likvidacija preduzeća (brisanje iz Regsitra)